نویسنده = انسیه جنابی
مقایسه اثر ضد دردی ریشه گیاه سنبل الطیب و مفنامیک اسید در تسکین دیسمنوره اولیه

دوره 15، شماره 2، اردیبهشت 1391، صفحه 42-47

10.22038/ijogi.2012.5743

انسیه جنابی؛ مریم اصل توقیری؛ پریسا هجرتی


بررسی تأثیر ماساژ به شیوه رفلکسولوژی بر تسکین درد زایمان

دوره 14، شماره 8، اسفند 1390، صفحه 34-38

10.22038/ijogi.2012.6001

انسیه جنابی؛ مینا حاجیلو مهاجران؛ مژگان ترکنی


بررسی تأثیر چای بابونه بر بهبود دیسمنوره اولیه

دوره 13، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 39-45

10.22038/ijogi.2010.5872

انسیه جنابی؛ سمیرا ابراهیم زاده