نویسنده = دکتر فهیمه رمضانی تهرانی
دیابت بارداری و اختلال تکامل عصبی در فرزند: یک مرور سیستماتیک

دوره 25، شماره 9، آذر 1401، صفحه 126-138

10.22038/ijogi.2022.21382

دکتر مرضیه ساعی قره‌ناز؛ دکتر فهیمه رمضانی تهرانی


سندرم تخمدان پلی‌کیستیک و سردردهای اولیه: یک مطالعه مرور نقلی

دوره 25، شماره 8، آبان 1401، صفحه 94-108

10.22038/ijogi.2022.21190

دکتر مرضیه ساعی قره‌ناز؛ مه بانو فرهادی آذر؛ دکتر فهیمه رمضانی تهرانی


بررسی مقایسه‌ای دیابت بارداری در زنان مبتلا به هیپوتیروئیدی تحت بالینی تیروئید با زنان یوتیروئید

دوره 25، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 13-24

10.22038/ijogi.2022.20318

دکتر سیما نظرپور؛ دکتر فهیمه رمضانی تهرانی؛ دکتر مریم رحمتی؛ دکتر فریدون عزیزی


نقش ویتامینها و املاح در سندرم پیش از قاعدگی؛ یک مطالعه مرور نقلی

دوره 25، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 93-104

10.22038/ijogi.2022.20106

دکتر مریم فرهمند؛ دکتر فهیمه رمضانی تهرانی؛ دکتر مرضیه ساعی قره‌ناز


اثر گیاهان دارویی بر درمان اختلالات جنسی: یک مرور نقلی

دوره 24، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 87-102

10.22038/ijogi.2021.18575

دکتر مریم فرهمند؛ دکتر فهیمه رمضانی تهرانی


بررسی اثر دارچین بر سندرم تخمدان پلیکیستیک: مرور سیستماتیک

دوره 23، شماره 12، اسفند 1399، صفحه 86-97

10.22038/ijogi.2021.17831

دکتر مرضیه ساعی قره‌ناز؛ دکتر فهیمه رمضانی تهرانی


درمان‌های دارویی مدرن اختلال عملکرد جنسی در زنان: مرور نقلی

دوره 23، شماره 9، آذر 1399، صفحه 69-84

10.22038/ijogi.2020.17388

دکتر مرضیه ساعی قره‌ناز؛ مرضیه رستمی دوم؛ دکتر فهیمه رمضانی تهرانی


بررسی مقایسه‌ای عوارض مادری و جنینی در زنان زایمان کرده مبتلا به فنوتیپهای مختلف سندرم تخمدان پلی‌کیستیک

دوره 23، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 58-67

10.22038/ijogi.2020.15998

مرضیه رستمی دوم؛ دکتر سمیرا بهبودی گندوانی؛ مریم فرهمند؛ دکتر سیما نظرپور؛ دکتر فهیمه رمضانی تهرانی؛ دکتر فریدون عزیزی


بررسی سطوح آنتیژن اختصاصی پروستات در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک: مرور سیستماتیک و متاآنالیز

دوره 23، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 102-111

10.22038/ijogi.2020.15968

دکتر مرضیه ساعی قره‌ناز؛ دکتر فهیمه رمضانی تهرانی؛ دکتر طاهره بهروزی لک؛ فاطمه کوهی؛ سیده فاطمه دلیل حیرتی؛ دکتر معصومه عابد؛ دکتر گیتی ازگلی