کلیدواژه‌ها = فشارخون
اثر تزریق بولوس فنیل‌افرین و نوراپی‌نفرین در پیشگیری از افت فشار خون در بی‌حسی نخاعی بیماران تحت عمل سزارین الکتیو: یک مطالعه کارآزمایی بالینی یک‌سوکور

دوره 26، شماره 5، مرداد 1402، صفحه 31-40

10.22038/ijogi.2023.22990

دکتر سپیده یزدان‌پناه؛ دکتر سیده ماهرخ علینقی مداح؛ مهین طاطاری؛ دکتر ارازبردی قورچایی؛ ذلیخا کرم‌الهی


تأثیر 12 هفته پیاده‌روی بر میزان وزن‌گیری و فشارخون زنان باردار دارای اضافه وزن

دوره 23، شماره 10، دی 1399، صفحه 34-42

10.22038/ijogi.2020.17485

دکتر معصومه سیف؛ دکتر زهرا سرلک؛ دکتر شهاب الدین باقری


مقایسه اندانسترون و افدرین در پیشگیری از افت فشارخون پس از بی‌حسی نخاعی در زنان کاندید سزارین انتخابی: کارآزمایی بالینی تصادفی شده

دوره 23، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 9-16

10.22038/ijogi.2020.16875

دکتر فرناز مسلمی؛ دکتر ریحانه ابری سردرودی؛ دکتر مریم شیدائی؛ محدثه بیژن‌پور؛ دکتر سودا آرش آزاد


تأثیر شش هفته تمرین پرانایاما بر سطوح سرمی کورتیزول و فشارخون زنان باردار در سه ‌ماهه سوم بارداری

دوره 21، شماره 6، شهریور 1397، صفحه 55-63

10.22038/ijogi.2018.11633

مرضیه عابدی امیری؛ دکتر سید محسن آوندی؛ دکتر صدیقه اسماعیل‌زاده


بررسی تأثیر آرامسازی عضلانی بر میزان فشار خون در بارداری

دوره 14، شماره 6، دی 1390، صفحه 62-68

10.22038/ijogi.2011.6018

فرزانه جعفرنژاد؛ محبوبه اعلمی؛ منیره پورجواد؛ مرتضی مدرس غروی؛ سعید ابراهیم زاده