کلیدواژه‌ها = اسیدهای چرب امگا-3
بررسی تأثیر اسیدهای چرب امگا-3 بر روی علائم پیش از قاعدگی

دوره 15، شماره 32، دی 1391، صفحه 23-28

10.22038/ijogi.2012.161

طاهره توفیقیان؛ اکرم کوشکی؛ محمد حسن رخشانی


بررسی تأثیر اسیدهای چرب امگا-3 بر افسردگی پس از زایمان

دوره 14، شماره 7، بهمن 1390، صفحه 24-31

10.22038/ijogi.2012.6006

فاطمه ناهیدی؛ شیرین تقی زاده؛ سعید صدر؛ حمید علوی مجد