کلیدواژه‌ها = متاستاز
گزارش یک مورد عود سرطان اپی‌تلیالی پاپیلاری سروز تخمدان با متاستاز ایزوله و یک‌طرفه غده لنفاوی زیر بغل به عنوان یک تظاهر غیرمعمول

دوره 21، شماره 5، مرداد 1397، صفحه 108-111

10.22038/ijogi.2018.11392

مهدیس محمدیان امیری؛ احمد عامری؛ آیناز صورتی؛ سیده فهیمه شجاعی؛ شبنم بزرگ‌زاده وسطی کلائی


گزارش یک مورد متاستاز سرطان اپی‌تلیال تخمدان به سرویکس

دوره 21، شماره 2، اردیبهشت 1397، صفحه 98-102

10.22038/ijogi.2018.10717

زهره یوسفی؛ امیرحسین جعفریان؛ لیلا موسوی سرشت؛ نوشین باباپور؛ لعیا شیرین‌زاده؛ آزاده شوروی


گزارش یک مورد نادر تومور متاستاتیک ولو با منشأ کلیوی

دوره 19، شماره 17، مرداد 1395، صفحه 24-29

10.22038/ijogi.2016.7450

ملیحه حسن‌زاده مفرد؛ فائزه جعفریان؛ لعیا شیرین‌زاده


گزارش یک مورد نادر کانسر کلیه با متاستاز به سرویکس

دوره 16، شماره 81، دی 1392، صفحه 16-21

10.22038/ijogi.2014.2233

علی تقی زاده؛ لیلا پورعلی؛ پروانه دهقان؛ منا جودی