کلیدواژه‌ها = اسطوخودوس
مقایسه تأثیر زمانی رایحه نعناع و اسطوخودوس برتهوع و استفراغ بارداری بر اساس شاخص رودز

دوره 25، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 67-77

10.22038/ijogi.2022.20797

اعظم امزاجردی؛ دکتر مریم کشاورز؛ دکتر فاطمه سروی؛ دکتر رضا بخردی


تأثیر رایحه درمانی با اسطوخودوس بر کیفیت خواب زنان یائسه

دوره 18، شماره 157، مرداد 1394، صفحه 18-25

10.22038/ijogi.2015.4783

فرزانه غلامعلیان؛ میترا تدین؛ پروین عابدی؛ محمدحسین حقیقی زاده