کلیدواژه‌ها = هلیکوباکترپیلوری
بررسی ارتباط سرولوژی مثبت عفونت هلیکوباکترپیلوری و تهوع و استفراغ شدید بارداری

دوره 18، شماره 142، فروردین 1394، صفحه 1-5

10.22038/ijogi.2015.4306

ملیحه حسن زاده مفرد؛ صدیقه آیتی؛ حسین آیت الهی؛ حمیدرضا سیما؛ محمد تقی شاکری؛ شادی حسنعلی زاده حقیقی؛ حسن ملکوتی


تعیین ارتباط بین عفونت هلیکوباکترپیلوری و میزان فریتین سرم زنان باردار (سه ماهه سوم بارداری)

دوره 16، شماره 51، خرداد 1392، صفحه 1-6

10.22038/ijogi.2013.843

ناهید شهبازیان؛ احمد بهروز؛ افسانه گرمسیری؛ لیلا یزدان پناه


بررسی ارتباط عفونت هلیکو باکترپیلوری و استفراغ حاملگی

دوره 11، شماره 3، مهر 1387، صفحه 37-42

10.22038/ijogi.2008.5921

صنم مرادان؛ راهب قربانی؛ مجتبی ملک