کلیدواژه‌ها = سالمند
کرونا ویروس و انزوای اجتماعی سالمندان: یک مرور سیستماتیک

دوره 25، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 88-97

10.22038/ijogi.2023.21632

سارا محمدنژاد؛ جعفر بازیار؛ زلیخا کرم الهی؛ راژان چهره؛ دکتر سلمان دلیری


تأثیر تمرینات مقاومتی با دو حجم متفاوت بر روی سطح سرمی عامل رشدی فیبروبلاست ـ 21، درصد چربی بدن و تحرک‌پذیری زنان سالمند چاق

دوره 23، شماره 10، دی 1399، صفحه 61-71

10.22038/ijogi.2020.17490

زینب فتاحی؛ دکتر حسین طاهری چادرنشین؛ دکتر عصمت رشیدی؛ دکتر سید حسین ابطحی ایوری


تأثیر هشت هفته تمرین قدرتی- استقامتی بر سطوح سرمی AGRP، هورمون رشد، تغییرات اشتها و وزن بدن در زنان یائسه

دوره 19، شماره 28، مهر 1395، صفحه 1-9

10.22038/ijogi.2016.7883

الهام صالحی؛ ابراهیم بنی طالبی؛ محمد فرامرزی؛ لاله باقری؛ زهرا مردان‌پور شهرکردی