کلیدواژه‌ها = آندومتریوز
مقایسه میزان عود آندومتریوما بعد از لاپاراسکوپی در دو روش سیستکتومی دوطرفه و سیستکتومی یک‌طرفه به همراه درناژ تخمدان مقابل

دوره 23، شماره 3، خرداد 1399، صفحه 19-25

10.22038/ijogi.2020.15993

دکتر زهرا طاولی؛ دکتر زهرا عسگری؛ دکتر فاطمه افشاری؛ دکتر فاطمه طباطبایی؛ دکتر علی منتظری


بررسی ارتباط آندومتریوز و بروز اختلالات فشارخون حاملگی در زنان نخست زا

دوره 19، شماره 7، اردیبهشت 1395، صفحه 1-8

10.22038/ijogi.2016.6967

فرحناز مردانیان؛ مریم کیان پور؛ الهه شریفیان