کلیدواژه‌ها = سن بارداری
فضای سبز و زایمان زودرس: یک مطالعه مرور سیستماتیک

دوره 23، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 97-109

10.22038/ijogi.2020.16885

نسیم سادات پژوهان‌فر؛ دکتر محمد میری؛ سعیده مهرآبادی؛ دکتر رقیه رحمانی بیلندی


شیوع برخی عوامل خطرساز در زنان باردار استان کرمانشاه در سال 1389

دوره 15، شماره 21، مهر 1391، صفحه 14-23

10.22038/ijogi.2012.5662

یحیی پاسدار؛ نیلوفر حیدری؛ یحیی صفری؛ رویا صفری فرامانی؛ ندا ایزدی؛ مهر انگیز جمشید پور؛ میترا دربندی


بررسی دقت سه روش تخمین تاریخ زایمان

دوره 13، شماره 5، آذر 1389، صفحه 45-51

10.22038/ijogi.2010.5828

فروغ السادات مرتضوی؛ آرش اکابری


مقایسه تغییرات سطح هوموسیستئین سرم در مسمومیت حاملگی و بارداری طبیعی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 61-66

10.22038/ijogi.2006.5992

شهره ملک خسروی؛ بیژن کبودی؛ مرضیه کبودی