نویسنده = لیلی سخاوت
تعداد مقالات: 7
1. مقایسه نتایج روش hCG با دوز کم به اضافه آگونیست GnRH و hCG تنها با دوز استاندارد در سیکل های IUI با پروتکل های آنتاگونیست

دوره 16، شماره 46، فروردین 1392، صفحه 1-6

راضیه دهقانی فیروزآبادی؛ عباس افلاطونیان؛ رباب داور؛ لیلی سخاوت؛ فاطمه منصوری مقدم


2. تأثیر پروتئین سویا بر علائم گرگرفتگی در زنان یائسه شهرستان یزد از سال 1386 -1388

دوره 15، شماره 6، خرداد 1391، صفحه 10-15

لیلی سخاوت؛ راضیه دهقانی فیروزآبادی


3. مقایسه اثر قرص ایزوسورباید مونونیترات واژینال و سنتوسینون با دوز کم در آماده‌سازی دهانه رحم در هنگام زایمان درشهرستان یزد در سال 87-1386

دوره 14، شماره 3، مرداد 1390، صفحه 29-36

راضیه دهقانی فیروزآبادی؛ لیلی سخاوت؛ محمد غفور‌زاده؛ رضیه‌السادات طباطبایی؛ تهمینه فرج‌خدا


6. تاثیر جدا کردن پرده های جنینی در جلو گیری از حاملگی طول کشیده در افراد نخست زا

دوره 11، شماره 3، مهر 1387، صفحه 1-6

لیلی سخاوت؛ رباب داور؛ فاطمه زارع طرزجان


7. مقایسه مفنامیک اسید و ترانس امیک اسید در درمان هیپرمنوره در شهرستان یزد (1382-83)

دوره 9، شماره 2، مهر 1385، صفحه 17-22

لیلی سخاوت؛ فاطمه زارع طزرجانی؛ محمد علی کریم زاده میبدی