نویسنده = ملیحه درمحمدی
تعداد مقالات: 4
3. بررسی ارتباط عملکرد جنسی با چاقی در زنان

دوره 15، شماره 24، آبان 1391، صفحه 26-33

ملیحه درمحمدی؛ فرزانه جعفرنژاد؛ منور افضل آقایی؛ بی بی حلیمه کاظمینی


4. مقایسه روش بالینی و آزمایشگاهی در تشخیص عفونت تریکومونایی مهبل

دوره 15، شماره 6، خرداد 1391، صفحه 22-30

ملیحه درمحمدی؛ ناهید گلمکانی