نویسنده = فرشته قهرمانی
بررسی نقش ریزمغذی‌ها بر فاکتورهای مؤثر در باروری زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک: یک مطالعه مرور نظام‌مند

دوره 26، شماره 11، بهمن 1402، صفحه 57-70

10.22038/ijogi.2024.72548.5724

سیده مریم خلیلی؛ مرجان هوایی؛ الناز حاجی رفیعی؛ لیلا علیزاده؛ فرشته قهرمانی؛ سیده هانیه علم الهدی


بررسی عوامل ساختاری تعیین کننده‌های اجتماعی سلامت بر فرزندآوری زنان ایرانی: یک مطالعه مرور سیستماتیک

دوره 26، شماره 2، اردیبهشت 1402، صفحه 99-118

10.22038/ijogi.2023.22365

فرشته قهرمانی؛ دکتر محبوبه احمدی دولابی؛ دکتر زهره محمودی؛ دکتر ملیحه نصیری


ارتباط واکسن ویروس پاپیلومای انسانی با نارسایی زودرس تخمدان: مرور سیستماتیک

دوره 25، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 114-123

10.22038/ijogi.2023.21798

لیلا علیزاده؛ فرشته قهرمانی؛ سیده مریم خلیلی؛ مرجان هوایی؛ الناز حاجی رفیعی؛ دکتر هدیه ریاضی؛ دکتر زهره کشاورز


بررسی ارتباط سرب با سرطان پستان: مرور نظام‌مند

دوره 25، شماره 10، دی 1401، صفحه 107-117

10.22038/ijogi.2022.21587

الناز حاجی‌رفیعی؛ مریم سادات خلیلی؛ مرجان هوایی؛ فرشته قهرمانی؛ لیلا علیزاده؛ دکتر ماهرخ دولتیان؛ دکتر گیتی ازگلی