نویسنده = فاطمه رحیمی کیان
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تأثیر کپسول خوراکی رازیانه بر علائم جسمانی ناشی از یائسگی زنان

دوره 20، شماره 9، آذر 1396، صفحه 41-48

پروین گلزاره؛ روجا رحیمی؛ فاطمه رحیمی کیان؛ رضا بخردی؛ عباس مهران


2. بررسی تأثیر آموزش هنگام ترخیص بر پیامدهای نوزادی در مبتلایان به دیابت بارداری

دوره 17، شماره 129، دی 1393، صفحه 10-17

معصومه صنوبری؛ ناهید دهقان نیری؛ عباس مهران؛ محبوبه شیرازی؛ فاطمه رحیمی کیان


3. رابطه ابعاد مختلف فرسودگی شغلی و برخی عوامل فردی و شغلی در ماماهای شاغل

دوره 17، شماره 103، تیر 1393، صفحه 1-13

زهرا بهبودی مقدم؛ ناهید ملکی؛ فاطمه رحیمی کیان؛ مصطفی حسینی


4. بررسی تطابق نتایج آزمون غیر استرسی صوتی ارتعاشی و نور هالوژن، با پروفایل بیوفیزیکی در ارزیابی سلامت جنین

دوره 15، شماره 19، مهر 1391، صفحه 19-27

فاطمه رحیمی کیان؛ طاهره رحیمی نیا؛ مریم مدرس؛ عباس مهران