نویسنده = دکتر نرجس بحری
مقایسه تأثیر دمنوش با کپسول عصاره بومادران بر شدت درد دیسمنوره اولیه- یک مطالعه کارآزمایی بالینی

دوره 25، شماره 10، دی 1401، صفحه 73-80

10.22038/ijogi.2022.21585

رضا قیصری؛ ایمان قربانی‌مقدم؛ دکتر نرجس بحری؛ دکتر محمد مجلی؛ دکتر موسی سجادی


تأثیر آموزش کنترل تهوع و استفراغ حاملگی مبتنی بر راهنمای تغذیه‌ای اوتاوا بر رضایت زناشویی زنان باردار

دوره 24، شماره 8، مهر 1400، صفحه 37-46

10.22038/ijogi.2021.19066

دکتر کوکب بصیری‌مقدم؛ دکتر نرجس بحری؛ دکتر اعظم‌السادات محمودیان؛ اسماء فروزنده


رضایت اهداکنندگان از اهدای تخمک و تمایل به اهدای مجدد: یک مقاله مروری سیستماتیک

دوره 23، شماره 9، آذر 1399، صفحه 85-94

10.22038/ijogi.2020.17391

هانیه بلوچی؛ دکتر فاطمه هادی‌زاده طلاساز؛ دکتر نرجس بحری


بررسی تأثیر گیاهان دارویی بر بهبود زخم اپی‌زیاتومی در ایران: یک مطالعه مروری سیستماتیک

دوره 23، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 79-94

10.22038/ijogi.2020.16618

فریبا مردانی؛ دکتر فاطمه هادی‌زاده طلاساز؛ دکتر نرجس بحری