نویسنده = دکتر میترا صوابی اصفهانی
فرآیند بلوغ در کودکان حاصل روش‌های کمک باروری: یک مطالعه مروری

دوره 26، شماره 2، اردیبهشت 1402، صفحه 84-98

10.22038/ijogi.2023.22364

دکتر میترا صوابی اصفهانی؛ مریم حیدری سروستانی؛ فاطمه مختاری


ارتباط شاخص توده بدنی با واریکوسل:یک مطالعه مروری نظام‌مند

دوره 24، ویژه نامه (شماره 7)، مهر 1400، صفحه 12-18

10.22038/ijogi.2021.18973

دکتر میترا صوابی اصفهانی؛ مرضیه قاسمی گوجانی؛ سهیلا محمدی ریزی


بررسی نقش داروهای گیاهی در درمان سندرم تخمدان پلی‌کیستیک در مطالعات حیوانی: یک مطالعه مروری نقلی

دوره 24، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 102-119

10.22038/ijogi.2021.18745

دکتر میترا صوابی اصفهانی؛ حدیثه صفی‌نژاد؛ محبوبه غلامی؛ فاطمه شقاقی؛ لیلا اسدی؛ زهرا محبی دهنوی


بررسی صحت تشخیصی دو روش برست لایت و ترموگرافی در غربالگری سرطان پستان: یک مطالعه مروری

دوره 24، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 86-95

10.22038/ijogi.2021.18176

دکتر میترا صوابی اصفهانی؛ مرضیه قاسمی گوجانی؛ زهرا باباخانی؛ دکتر مریم طباطبائیان


ارزیابی پیامدهای روانی و اجتماعی رحم جایگزین در مادر جایگزین و کودک حاصل از این روش: یک مطالعه مروری

دوره 22، شماره 4، تیر 1398، صفحه 73-86

10.22038/ijogi.2019.13447

دکتر میترا صوابی اصفهانی؛ حدیث سوری‌نژاد؛ الهام ادیب‌مقدم؛ زهرا محبی