نویسنده = دکتر کتایون وکیلیان
تأثیر اوریکولوتراپی در طی لیبر و بعد از زایمان بر افسردگی دوران پس از زایمان در زنان نخست‌زا: یک مطالعه کارآزمایی بالینی

دوره 24، شماره 8، مهر 1400، صفحه 68-74

10.22038/ijogi.2021.19069

مهرنوش قائم‌مقامی؛ دکتر کتایون وکیلیان؛ نرگس شیخ قنبری؛ فاطمه شعبانی؛ معصومه واحدی


بررسی تأثیر عصاره هیدروالکلی گیاه بومادران بر منوراژی

دوره 22، شماره 2، اردیبهشت 1398، صفحه 34-41

10.22038/ijogi.2019.13200

نسیم خادمی؛ دکتر پگاه مطوری‌پور؛ دکتر کتایون وکیلیان