کلیدواژه‌ها = نتایج بارداری
بررسی نتایج بارداری در زنان نخست‌زا در سنین نوجوانی و بالغین

دوره 21، شماره 4، تیر 1397، صفحه 1-7

10.22038/ijogi.2018.11214

لیلا پورعلی؛ صدیقه آیتی؛ محمد تقی شاکری؛ عطیه وطنچی؛ شهره خاتمی


تأثیر آلودگی هوا بر نتایج بارداری: یک مطالعه مروری

دوره 17، شماره 102، خرداد 1393، صفحه 7-11

10.22038/ijogi.2014.2957

علی دل پیشه؛ اشرف دیرکوند مقدم؛ فاطمه دیرکوند مقدم


درمان واژینوز باکتریال در بارداری و تاثیر آن بر نتایج بارداری

دوره 13، شماره 5، آذر 1389، صفحه 1-7

10.22038/ijogi.2010.5821

زهره توانا؛ ژاله ذوالقدری؛ محمد جواد حدائق؛ طاهره پوردست