کلیدواژه‌ها = دانشجویان
بررسی و مقایسه سطح اخلاق حرفهای دانشجویان پزشکی در مقاطع کارآموزی و کارورزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1397

دوره 23، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 15-23

10.22038/ijogi.2021.17615

دکتر ملیحه دادگر مقدم؛ دکتر محمد جواد باهنر؛ دکتر سیده سمانه حسینی


بررسی تأثیر کپسول بابونه در تسکین علائم سندرم پیش از قاعدگی

دوره 21، شماره 7، مهر 1397، صفحه 72-80

10.22038/ijogi.2018.11799

الهام نجفی ملاباشی؛ طاهره ضیایی؛ دکتر زهرا بستانی خالصی؛ دکتر احسان کاظم‌نژاد لیلی؛ دکتر رضا بخردی


بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر شدت علائم سندرم قبل از قاعدگی

دوره 16، شماره 68، مهر 1392، صفحه 1-11

10.22038/ijogi.2013.1908

شهلا نورانی سعدالدین؛ رقیه دادی‌گیوشاد؛ حبیب الله اسماعیلی؛ زهره سپهری شاملو


بررسی تأثیر اسیدهای چرب امگا-3 بر روی علائم پیش از قاعدگی

دوره 15، شماره 32، دی 1391، صفحه 23-28

10.22038/ijogi.2012.161

طاهره توفیقیان؛ اکرم کوشکی؛ محمد حسن رخشانی


بررسی نگرش و میزان آگاهی دانشجویان از روش درمانی رحم جایگزین

دوره 15، شماره 17، شهریور 1391، صفحه 8-16

10.22038/ijogi.2012.5672

مهسا شکور؛ کبری صالحی؛ افسانه شکور؛ شهناز کهن


بررسی همه گیرشناسی سندرم قبل از قاعدگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 12، شماره 2، تیر 1388، صفحه 15-22

10.22038/ijogi.2009.5891

علی طلایی؛ محمدرضا فیاضی بردبار؛ افشین نصیرایی؛ مهشید پهلوانی؛ سلمه دادگر؛ علی اکبر ثمری