کلیدواژه‌ها = بی اختیاری ادراری
بررسی ارتباط شدت بی اختیاری ادراری پس از زایمان با تعداد زایمان و کیفیت زندگی در زنان مولتی پار

دوره 17، شماره 105، تیر 1393، صفحه 18-23

10.22038/ijogi.2014.3058

منصوره رنگرز جدی؛ سمیه مومنیان؛ علی رسولی؛ زینب سیف زاده؛ عاطفه هدایتی زاده


بررسی شیوع بی اختیاری ادراری و روده ای پس از زایمان و عوامل مرتبط با آن

دوره 16، شماره 86، بهمن 1392، صفحه 9-15

10.22038/ijogi.2014.2344

زهرا علیپور؛ نرگس اسکندری؛ زهرا ابراهیمی؛ اعظم باقری


بررسی نتایج عمل تعلیق گردن مثانه با فاسیا در بیماران مبتلا به بی اختیاری استرسی ادرار

دوره 12، شماره 2، تیر 1388، صفحه 5-13

10.22038/ijogi.2009.5890

ناهید مستقل؛ سهیلا پیرو؛ شادی محمدی؛ آذر زمانی


شدت و شیوع بی اختیاری ادراری در زنان شاغل پس از یا ئسگی

دوره 9، شماره 2، مهر 1385، صفحه 47-52

10.22038/ijogi.2006.5974

محبوبه تشکری؛ علی مقیمی؛ علی اصغر پیله وریان؛ مریم مقیمیان