کلیدواژه‌ها = خشونت
پیامدهای خشونت علیه زنان در خانواده: یک مطالعه کیفی

دوره 16، شماره 44، فروردین 1392، صفحه 11-20

10.22038/ijogi.2013.652

نغمه رزاقی؛ سرور پرویزی؛ منیر رمضانی؛ سید محمد طباطبایی نژاد طباطبایی نژاد


بررسی مورد شاهدی خشونت در دوران بارداری در زنان متأهل شهر تبریز

دوره 15، شماره 32، دی 1391، صفحه 8-13

10.22038/ijogi.2012.153

مهستی علیزاده؛ بهرام صمدی راد؛ یلدا روانشاد؛ ژیلا خامنیان؛ آنوش آذرفر