کلیدواژه‌ها = هیرسوتیسم
بررسی ارتباط نظم قاعدگی با توتال تستوسترون و یافته‌های سونوگرافیک در زنان مبتلا به هیرسوتیسم

دوره 22، شماره 11، بهمن 1398، صفحه 22-28

10.22038/ijogi.2020.14950

دکتر عزت حاج ملارضایی؛ دکتر مهبد ابراهیمی؛ دکتر بهناز مرادی؛ دکتر لیلا صدیق؛ دکتر نرگس قندی


مقایسه فراوانی و شدت هیرسوتیسم در زنان مبتلا و غیر مبتلا به صرع

دوره 19، شماره 23، شهریور 1395، صفحه 1-6

10.22038/ijogi.2016.7724

لیلا امینی؛ مرجان همتیان؛ علی منتظری؛ کوروش قره گوزلی


فراوانی هیپرپرولاکتینمی در بیماران مبتلا به هیرسوتیسم

دوره 18، شماره 147، خرداد 1394، صفحه 7-13

10.22038/ijogi.2015.4441

سودابه تیرگر طبری؛ شهناز برات؛ مجید شربتداران؛ سارا منافی افخم


شیوع هیرسوتیسم در دختران 14 تا 18 ساله شهر شیراز و ارتباط آن با سندرم تخمدان پلی کیستیک

دوره 16، شماره 81، دی 1392، صفحه 8-15

10.22038/ijogi.2014.2232

مرضیه اکبرزاده؛ طاهره نادری؛ محمد حسین دباغ منش؛ حمیدرضا طباطبایی؛ زهرا زارع


عوامل خطرزا در سندروم تخمدان پلی کیستیک

دوره 15، شماره 6، خرداد 1391، صفحه 1-9

10.22038/ijogi.2012.5718

فریده ظفری زنگنه؛ محمد مهدی نقی زاده؛ نسرین عابدی نیا؛ فدیه حق الهی


مقایسه اثر ویتامینD فعال و متفورمین در عواقب کلینیکی و متابولیک بیماران مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک

دوره 14، شماره 8، اسفند 1390، صفحه 16-24

10.22038/ijogi.2012.5999

شکوفه بنکداران؛ زهرا مظلوم خراسانی؛ بهروز دواچی؛ محمد تقی شاکری