کلیدواژه‌ها = خستگی
بررسی تأثیر رفلکسولوژی پا بر خستگی پس از زایمان در زنان نخست‌زا

دوره 24، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 19-30

10.22038/ijogi.2021.18568

دکتر مریم مدرس؛ شکوفه ملکی؛ دکتر آزاده شادمهر؛ شیما حقانی


تأثیر ورزش بر خستگی بعد از زایمان: یک کارآزمایی بالینی کنترل شده

دوره 16، شماره 71، آبان 1392، صفحه 7-13

10.22038/ijogi.2013.1940

فاطمه محمدی؛ جمیله ملکوتی؛ سکینه محمد علیزاده؛ جلیل باباپور


ارتباط خستگی مادر در دوران بارداری با اندوه پس از زایمان

دوره 16، شماره 54، خرداد 1392، صفحه 7-15

10.22038/ijogi.2013.1168

الهه بنفشه؛ پروین سالاری؛ پریا حبرانی؛ سلمه دادگر؛ رقیه رحمانی بیلندی؛ نرجس بحری بحری