کلیدواژه‌ها = آمادگی سرویکس
بررسی تأثیر گلاب خوراکی بر آمادگی سرویکس زنان نخست‌زا

دوره 24، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 67-76

10.22038/ijogi.2021.17995

صدیقه شریعت مغانی؛ ریحانه جراحی؛ دکتر مریم مرادی؛ دکتر حسن رخشنده؛ دکتر جمشید جمالی؛ دکتر الهام اسفرم


تأثیر مصرف واژینال روغن گل پامچال مغربی بر آمادگی سرویکس در زنان نخست‌زا با حاملگی طول کشیده: کارآزمایی بالینی

دوره 21، شماره 8، آبان 1397، صفحه 30-38

10.22038/ijogi.2018.11966

دکتر شاداب شاه‌علی؛ فاطمه خاتمی؛ دکتر زهرا عباسپور؛ دکتر بهمن چراغیان


بررسی تأثیر نیتروگلیسیرین واژینال بر آمادگی سرویکس قبل از کورتاژ تخلیه‌ای تریمستر اول

دوره 21، شماره 5، مرداد 1397، صفحه 1-5

10.22038/ijogi.2018.11379

معصومه میرتیموری؛ توران بختیاری‌زاده؛ فرناز هادوی