کلیدواژه‌ها = نوع زایمان
تعداد مقالات: 6
1. تأثیر اختصاصی کردن پیامهای آموزشی بر انتخاب نوع زایمان در زنان باردار: کارآزمایی بالینی

دوره 21، شماره 10، دی 1397، صفحه 66-74

خدیجه محمدعلی مخولی؛ دکتر مرضیه عربان؛ اکبر حسن‌زاده؛ دکتر فرشته زمانی علویجه


2. ارتباط طول مراحل زایمانی با نوع زایمان در زنان نخست زا در دو گروه زایمان فیزیولوژیک و مرسوم

دوره 17، شماره 117، مهر 1393، صفحه 17-25

فهیمه صحتی شفائی؛ سامیه کاظمی؛ مرتضی قوجازاده


3. بررسی اختلال استرس پس از ضربه در مبتلایان به پره اکلامپسی به تفکیک نوع زایمان

دوره 15، شماره 37، بهمن 1391، صفحه 14-20

نرگس سلطانی؛ زهرا عابدیان؛ نغمه مخبر؛ حبیب الله اسماعیلی


5. مقایسه تأثیر دو روش آموزشی ایفای نقش و سخنرانی بر آگاهی، نگرش و عملکرد زنان نخست باردار درباره نوع زایمان

دوره 15، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 26-34

زهرا عابدیان؛ مریم نوائی؛ حسین جعفری ثانی؛ آرین آرانی؛ سعید ابراهیم زاده


6. بررسی تأثیر پروپرانولول خوراکی بر مدت و نوع زایمان در زنان نخست زا با حاملگی طول کشیده

دوره 15، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 43-50

اشرف دیرکوند مقدم؛ ملوک جعفرپور؛ مریم نوری؛ ناصر عباسی