کلیدواژه‌ها = آپگار
مقایسه پیامدهای مادر و نوزاد حین زایمان واژینال و سزارین با بیهوشی عمومی و نخاعی- مطالعه گذشته‌نگر

دوره 23، شماره 4، تیر 1399، صفحه 15-23

10.22038/ijogi.2020.16284

دکتر علی کرمی؛ دکتر سارا خادمی؛ دکتر زینب سادات فتاحی ساروی؛ دکتر رضا جویبار؛ زهرا اسماعیلی‌نژاد؛ دکتر الهام اسدپور


مقایسه اثر فنیل‌افرین و افدرین بر نوزاد در درمان هیپوتانسیون ناشی از بی‌حسی نخاعی در زنان باردار کاندید سزارین

دوره 23، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 7-18

10.22038/ijogi.2020.15730

دکتر علیرضا پورنجفیان؛ دکتر فرانک رخ تابناک؛ دکتر محمدرضا قدرتی؛ دکتر علیرضا خلدبرین؛ دکتر علی حسنی؛ دکتر عبدالرضا دیانی


بررسی تأثیر اوریکولوتراپی بر آپگار نوزاد، خونریزی پس از زایمان و علائم حیاتی مادر

دوره 21، شماره 6، شهریور 1397، صفحه 27-33

10.22038/ijogi.2018.11630

معصومه پیرهادی؛ دکتر محبوبه والیانی؛ معصومه عظیمی


بررسی نتایج حاصل ازاستفاده پارتوگرام درکنترل سیر زایمان

دوره 14، شماره 2، خرداد 1390، صفحه 20-27

10.22038/ijogi.2011.5783

زرین آجودانی؛ پروانه حیدری؛ صدیقه نصرالهی


مقایسه تاثیربستن زودرس و دیررس بندناف بر آپگار نوزاد

دوره 11، شماره 2، تیر 1387، صفحه 55-60

10.22038/ijogi.2008.5931

اعظم جهازی؛ معصومه کردی؛ سیدرضا مظلوم