کلیدواژه‌ها = لتروزول
تعیین اثر میزوپروستول با و بدون لتروزول در القای سقط طبی موفق

دوره 25، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 8-15

10.22038/ijogi.2023.21643

دکتر مقدسه جهانشاهی؛ دکتر مریم منتظری؛ دکتر سمانه محمدرضا خانی‌نژاد؛ دکتر ابولفضل کارگر شورکی


تأثیر قرص ویتاگنوس بر تعداد و اندازه فولیکول در زنان نابارور مبتلا به سندرم تخمدان پلیکیستیک: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده سه‌سوکور با دارونما

دوره 25، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 98-106

10.22038/ijogi.2022.21059

وحیده بهمرد؛ دکتر فاطمه هادی‌زاده طلاساز؛ دکتر مریم پیشوایی؛ نسیم خواجویان؛ دکتر رقیه رحمانی بیلندی


مقایسه اثر داروهای لتروزول و رالوکسیفن بر سلول‌های استرومای آندومتر انسانی در محیط کشت

دوره 23، شماره 5، مرداد 1399، صفحه 26-34

10.22038/ijogi.2020.16611

دکتر مریم پورحیدر؛ دکتر زهرا رشیدی؛ دکتر مظفر خزاعی


مقایسه اثربخشی لتروزول و کلومیفن سیترات در زنان نابارور ایرانی: مرور سیستماتیک و متاآنالیز

دوره 22، شماره 7، مهر 1398، صفحه 89-102

10.22038/ijogi.2019.13830

زینب طالبی تمجانی؛ سید دانیال محمدی؛ مریم گرجی؛ دکتر زینب علی‌مرادی