کلیدواژه‌ها = حاملگی طول کشیده
تعداد مقالات: 5
1. بررسی مقایسه ای آماده سازی سرویکس و تحریک زایمان در حاملگی طول کشیده با گذاشتن سوند فولی از راه سرویکس بهصورت سرپایی و بستری

دوره 24، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 1-7

دکتر معصومه میرتیموری؛ دکتر فریده اخلاقی؛ دکتر سیده اعظم پورحسینی


2. تأثیر مصرف واژینال روغن گل پامچال مغربی بر آمادگی سرویکس در زنان نخست‌زا با حاملگی طول کشیده: کارآزمایی بالینی

دوره 21، شماره 8، آبان 1397، صفحه 30-38

دکتر شاداب شاه‌علی؛ فاطمه خاتمی؛ دکتر زهرا عباسپور؛ دکتر بهمن چراغیان


3. بررسی تأثیر پروپرانولول خوراکی بر مدت و نوع زایمان در زنان نخست زا با حاملگی طول کشیده

دوره 15، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 43-50

اشرف دیرکوند مقدم؛ ملوک جعفرپور؛ مریم نوری؛ ناصر عباسی


5. تاثیر جدا کردن پرده های جنینی در جلو گیری از حاملگی طول کشیده در افراد نخست زا

دوره 11، شماره 3، مهر 1387، صفحه 1-6

لیلی سخاوت؛ رباب داور؛ فاطمه زارع طرزجان