کلیدواژه‌ها = مادر
ارزیابی پیامدهای روانی و اجتماعی رحم جایگزین در مادر جایگزین و کودک حاصل از این روش: یک مطالعه مروری

دوره 22، شماره 4، تیر 1398، صفحه 73-86

10.22038/ijogi.2019.13447

دکتر میترا صوابی اصفهانی؛ حدیث سوری‌نژاد؛ الهام ادیب‌مقدم؛ زهرا محبی


بررسی تأثیر روش مراقبت کانگورویی بر وضعیت سلامت عمومی مادر پس از زایمان

دوره 17، شماره 121، آبان 1393، صفحه 10-17

10.22038/ijogi.2014.3556

نجمه پالیزوان؛ خدیجه حکمت؛ نسیبه شریفی؛ ناهید جوادی فر؛ محمد حسین حقیقی زاده؛ پروانه موسوی


بررسی شیوع و عوارض زایمانهای چند قلو در بیمارستان زنان ام البنین (س) مشهد

دوره 12، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 55-60

10.22038/ijogi.2009.5904

عبدالکریم حامدی؛ منیره پور جواد؛ سلمه دادگر