کلیدواژه‌ها = القاء زایمان
مقایسه اثر میزوپروستول و پروپرانولول با میزوپروستول به تنهایی در القاء زایمان

دوره 24، شماره 10، آذر 1400، صفحه 8-14

10.22038/ijogi.2021.19384

دکتر عطیه محمدزاده وطنچی؛ دکتر لیلا پورعلی؛ دکتر صدیقه آیتی؛ دکتر سارا میرزائیان؛ دکتر حسن مهراد مجد؛ دکتر عذرا رشیدنژاد


بررسی ارتباط موفقیت اینداکشن با نمره بیشاب در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان بعثت سنندج در سال 1392

دوره 19، شماره 18، مرداد 1395، صفحه 1-8

10.22038/ijogi.2016.7555

روناک شاهوی؛ فرزانه ظاهری؛ لیلا هاشمی نسب؛ دائم روشنی؛ کژال حسامی


بررسی تأثیر مصرف خاکشیر در اواخر بارداری بر میزان سزارین و آپگار نوزاد

دوره 15، شماره 27، آذر 1391، صفحه 8-13

10.22038/ijogi.2012.5635

ندا محمدی نیا؛ محمد علی رضائی؛ مرضیه لری پور؛ نسترن حیدری خیاط