نویسنده = مژده ناوی‌نژاد
بررسی میزان شیوع آنوپلوئیدی‌ها در حاملگی‌ها با نتیجه پرخطر غربالگری جنین در کلینیک پریناتالوژی سبزوار در سال‌های 98-1395

دوره 25، شماره 10، دی 1401، صفحه 31-38

10.22038/ijogi.2022.21576

دکتر فاطمه دلخوش؛ مژده ناوی‌نژاد؛ معصومه شریف‌زاده؛ مریم سادات نقیبی نسب؛ دکتر میترا افتخاری یزدی


روانسنجی "پرسشنامه سندرم کووید برنان" در پدران در انتظار فرزند

دوره 23، شماره 7، مهر 1399، صفحه 47-58

10.22038/ijogi.2020.17078

فرزانه قوامی شیرازی؛ دکتر نورالسادات کریمان؛ دکتر محبوبه احمدی؛ مژده ناوی‌نژاد؛ پریسا رضانژاد


بررسی تأثیر پماد آلفا (فاندرمول) بر بهبود زخم اپی‌زیاتومی در زنان نخست‌زا

دوره 20، شماره 4، تیر 1396، صفحه 58-65

10.22038/ijogi.2017.8983

مژده ناوی‌نژاد؛ زهرا عابدیان؛ جواد اصیلی؛ حبیب‌الله اسماعیلی؛ عطیه وطن‌چی