نویسنده = زهرا شجاعیان
بررسی مقایسه‌ای میزان فولات سرم در زنان باردار با و بدون پره اکلامپسی

دوره 16، شماره 69، مهر 1392، صفحه 16-21

10.22038/ijogi.2013.1923

زهرا شجاعیان؛ زهرا دلیر؛ میترا مهدویان


بررسی مقایسه ای میزان هموسیستئین خون در زنان مبتلا و غیر مبتلا به پره اکلامپسی

دوره 15، شماره 15، شهریور 1391، صفحه 23-29

10.22038/ijogi.2012.5682

میترا مهدویان؛ حسن عباسیان؛ زهرا شجاعیان


ارتباط علائم یائسگی با شدت افسردگی زنان یائسه

دوره 9، شماره 2، مهر 1385، صفحه 85-92

10.22038/ijogi.2006.5980

زهرا شجاعیان؛ زهرا عابدیان؛ نغمه مخبر؛ سید رضا مظلوم