نویسنده = الهام آزموده
مدیریت تروما در بارداری: رویکردی کاربردی از مراقبت مبتنی بر شواهد

دوره 21، شماره 9، آذر 1397، صفحه 101-117

10.22038/ijogi.2018.12142

الهام آزموده؛ اکرم اشرفی زاوه؛ دکتر فاطمه تارا؛ دکتر حسین دین‌پناه؛ حسین آزموده


بررسی ارزش تشخیصی دو روش جانسون و دیر در تخمین وزن جنین با استفاده از منحنی راک

دوره 21، شماره 7، مهر 1397، صفحه 43-50

10.22038/ijogi.2018.11796

الهام آزموده؛ سمیه علیرضایی؛ دکتر حبیب‌الله اسماعیلی


خشونت خانگی در بارداری، پیامدها و راهکارها- مقاله مروری

دوره 15، شماره 42، اسفند 1391، صفحه 13-22

10.22038/ijogi.2013.571

ناهید گلمکانی؛ الهام آزموده