نویسنده = مریم همتی
بررسی ویژگی های بالینی و عوارض بارداری در زوجین کاندید تخمک اهدایی مراجعه کننده به مرکز درمان ناباروری معتضدی و مرکز جهاد دانشگاهی شهر کرمانشاه سال های 99-1394

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1402

10.22038/ijogi.2023.68602.5494

مستانه کامروامنش؛ نگین رضاوند؛ نغمه پورآقاجان؛ مریم همتی؛ روژین فعلی؛ منصور رضایی


بررسی پیامد بارداری در بیماران بستری با لوپوس اریتماتوز سیستمیک در مرکز آموزش درمانی امام رضا (ع) کرمانشاه

دوره 21، شماره 11، بهمن 1397، صفحه 1-6

10.22038/ijogi.2019.12320

دکتر انیس‌الدوله نانکلی؛ مریم همتی؛ دکتر حمیدرضا صفری؛ دکتر فریبا نجفی


بررسی مقایسه‌ای پیامدهای مادری - جنینی در زنان با پلاسنتا پرویای قدامی و خلفی

دوره 20، شماره 12، اسفند 1396، صفحه 1-8

10.22038/ijogi.2017.10426

انیس الدوله نانکلی؛ مریم همتی؛ شهره دژانگاه