نویسنده = مریم همتی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی پیامد بارداری در بیماران بستری با لوپوس اریتماتوز سیستمیک در مرکز آموزش درمانی امام رضا (ع) کرمانشاه

دوره 21، شماره 11، بهمن 1397، صفحه 1-6

دکتر انیس‌الدوله نانکلی؛ مریم همتی؛ دکتر حمیدرضا صفری؛ دکتر فریبا نجفی


2. بررسی مقایسه‌ای پیامدهای مادری - جنینی در زنان با پلاسنتا پرویای قدامی و خلفی

دوره 20، شماره 12، اسفند 1396، صفحه 1-8

انیس الدوله نانکلی؛ مریم همتی؛ شهره دژانگاه