نویسنده = سعیده نصیری
تعداد مقالات: 3
1. بررسی میزان اضطراب و استرس درک شده زنان باردار نسبت به بیماری کووید-19 و عوامل مرتبط با آن در شهر کاشان سال 1399

دوره 24، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 8-18

دکتر معصومه عابدزاده کلهرودی؛ زهرا کریمیان؛ سعیده نصیری؛ ملیکا سادات خورشیدی فرد


3. بررسی تأثیر آموزش آرامسازی پیشرونده عضلانی به همراه تجسم هدایت شده بر شدت علائم افسردگی زنان در دوره بعد از زایمان

دوره 15، شماره 8، تیر 1391، صفحه 17-24

معصومه کردی؛ سعیده نصیری؛ مرتضی مدرس غروی؛ سعید ابراهیم زاده