نویسنده = پروین عابدی
بررسی تأثیر پیاده روی با گام شمار بر کیفیت ذهنی خواب زنان یائسه

دوره 18، شماره 161، شهریور 1394، صفحه 10-19

10.22038/ijogi.2015.4884

فرزانه فرشادبخت؛ میترا تدین؛ پروین عابدی


تأثیر رایحه درمانی با اسطوخودوس بر کیفیت خواب زنان یائسه

دوره 18، شماره 157، مرداد 1394، صفحه 18-25

10.22038/ijogi.2015.4783

فرزانه غلامعلیان؛ میترا تدین؛ پروین عابدی؛ محمدحسین حقیقی زاده


بررسی تأثیر پیاده روی با گام شمار بر سلامت عمومی زنان یائسه

دوره 18، شماره 141، فروردین 1394، صفحه 8-17

10.22038/ijogi.2015.4269

پروین نیکخواه؛ پروین عابدی؛ شهناز نجار