نویسنده = کبری خاجوی شجاعی
عوامل مرتبط با استریای بارداری در زنان نخست زا

دوره 15، شماره 28، آذر 1391، صفحه 13-20

10.22038/ijogi.2012.5632

کبری خاجوی شجاعی؛ علی دواتی؛ ناهید خلدی؛ سکینه موید محسنی؛ سمیه شالچی تبریزی


مروری برعلل دیستوشی (عسرالولادت) در طب کلاسیک و طب سنتی ایران

دوره 14، شماره 3، مرداد 1390، صفحه 45-53

10.22038/ijogi.2011.5778

کبری خاجوی شجاعی؛ مریم عسکری؛ محسن ناصری