نویسنده = محمدرضا نورس
مقایسه اثر طب سوزنی و مفنامیک اسید بر دیسمنوره اولیه

دوره 19، شماره 38، بهمن 1395، صفحه 33-41

حمیدرضا بهرامی طاقانکی؛ منیژه جوانمرد خوشدل؛ محمدرضا نورس؛ هدا عزیزی؛ حمیده عزیزی؛ لیلی حفیظی لطف‌آبادی


ارتباط بین شاخص توده‌بدنی مادر با وزن هنگام تولد نوزاد و برخی پیامدهای بارداری

دوره 19، شماره 30، آبان 1395، صفحه 1-8

حمید‌رضا بهرامی طاقانکی؛ میترا هاشمیان؛ مرضیه لطفعلی‌زاده؛ محمدرضا نورس


بررسی نقش طب مکمل‌ در کنترل علائم سندرم پیش از قاعدگی مبتنی بر شواهد بالینی (مطالعه مروری منظم)

دوره 19، شماره 24، شهریور 1395، صفحه 11-22

مینا سپهری‌راد؛ حمیدرضا بهرامی؛ محمدرضا نورس