نویسنده = دکتر روناک شاهویی
بررسی مقایسه‌ای اثر کرم عسل و کرم روغن زیتون بر میزان بهبودی اپی‌زیاتومی

دوره 25، شماره 8، آبان 1401، صفحه 81-93

10.22038/ijogi.2022.21198

شهلا قادربستی؛ خدیجه سید کابلی؛ دکتر فریبا فرهادی‌فر؛ دکتر روناک شاهویی


مقایسه تأثیر مصرف خوراکی شربت زعفران- عسل با شربت خرما بر درد زایمان زنان نخست‌زا

دوره 25، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 67-78

10.22038/ijogi.2022.20328

هانا سهرابی؛ رویا کریمه؛ گلبهار قادرخانی؛ دکتر روناک شاهویی