نویسنده = دکتر ملیحه حسن‌زاده مفرد
گزارش یک مورد نادر فیبرومای سلولار تخمدان با فعالیت میتوزی همراه با عناصر سکس کورد

دوره 26، شماره 2، اردیبهشت 1402، صفحه 119-123

10.22038/ijogi.2023.22366

دکتر امیرحسین جعفریان؛ دکتر مرتضی صفری تیرتاشی؛ دکتر ملیحه حسن‌زاده مفرد


ارزش تشخیصی تصویربرداری MRI داینامیک به‌روش diffusion weighted imaging در مرحله‌بندی سرطان آندومتر

دوره 25، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 18-25

10.22038/ijogi.2022.20790

دکتر فرخ سیلانیان طوسی؛ شیما حسن‌زاده؛ دکتر ملیحه حسن‌زاده مفرد؛ دکتر فرزانه خروشی؛ بهزاد امین‌زاده؛ امیرحسین فتح‌آبادی


بررسی ارزش تشخیصی کولپوسکوپی در تشخیص سرطان سرویکس با مرجعیت یافته‌های هیستوپاتولوژیک

دوره 25، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 1-8

10.22038/ijogi.2022.20416

دکتر زهره یوسفی رودسری؛ دکتر نوریه شریفی سیستانی؛ دکتر ملیحه حسن‌زاده مفرد؛ دکتر نگار مروت‌دار؛ دکتر الهه سعیدی؛ دکتر محیا لبافچی


بررسی ارزش تشخیصی دو روش برش انجمادی و اسلاید تماسی جهت افتراق بافت‌های خوش‌خیم و بدخیم تخمدان حین عمل جراحی

دوره 23، شماره 7، مهر 1399، صفحه 22-28

10.22038/ijogi.2020.17075

دکتر سارا راستا؛ دکتر ملیحه حسن‌زاده مفرد؛ دکتر علی عمادی طرقبه؛ دکتر نوریه شریفی


بررسی میزان پاسخ پاتولوژیک، عوارض درمان و بقای مبتلایان به سرطان سرویکس موضعی پیشرفته پس از درمان با شیمی‌درمانی قبل از جراحی

دوره 22، شماره 12، اسفند 1398، صفحه 1-10

10.22038/ijogi.2020.15547

دکتر ساره حسینی؛ دکتر ملیحه حسن‌زاده مفرد؛ دکتر الهه عاقل؛ دکتر فاطمه همایی شاندیز؛ دکتر زهره یوسفی؛ دکتر سودابه شهیدثالث؛ دکتر مرجانه فرازستانیان؛ دکتر منا جودی