نویسنده = فاطمه غفاری
تعداد مقالات: 4
1. ارتباط بیان Her-2/neuبا وضعیت گیرنده های استروژن، پروژسترون و ژن p53 در زنان مبتلا به سرطان اولیه پستان

دوره 13، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 46-51

عباس شمسعلی نیا؛ شهربانو کیهانیان؛ فاطمه غفاری؛ محمدمنصور ساروی؛ محمد نجفی آشتیانی


3. تأثیر رفلکسولوژی کف پا بر شدت یبوست زنان باردار

دوره 10، شماره 2، مهر 1386، صفحه 27-38

فاطمه غفاری؛ طیبه پور غزنین؛ عباس شمسعلی نیا


4. ارتباط شدت سندرم قبل از قاعدگی با خشم در دختران نوجوان

دوره 9، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 52-60

فاطمه غفاری؛ طیبه پور غزنین