نویسنده = دکتر امیرحسین جعفریان
گزارش یک مورد نادر فیبرومای سلولار تخمدان با فعالیت میتوزی همراه با عناصر سکس کورد

دوره 26، شماره 2، اردیبهشت 1402، صفحه 119-123

10.22038/ijogi.2023.22366

دکتر امیرحسین جعفریان؛ دکتر مرتضی صفری تیرتاشی؛ دکتر ملیحه حسن‌زاده مفرد


بررسی بیان ایمونوهیستوشیمی مارکر NQO1 در ضایعات پیش بدخیم و کارسینوم سلول سنگ‌فرشی دهانه رحم و ارتباط آن با فاکتورهای کلینیکوپاتولوژیک

دوره 25، شماره 10، دی 1401، صفحه 10-20

10.22038/ijogi.2022.21575

دکتر امیرحسین جعفریان؛ دکتر نعما محمدیان روشن؛ دکتر معصومه غریب؛ دکتر حسن مهراد مجد؛ دکتر اسما احراری رودی


گزارش یک مورد لنفوم نان هوچکین اولیه تخمدان

دوره 23، شماره 9، آذر 1399، صفحه 108-112

10.22038/ijogi.2020.17395

دکتر مرجانه فرازستانیان؛ دکتر ملیحه رخشانی‌فر؛ دکتر زهره یوسفی؛ دکتر ملیحه حسن‌زاده؛ دکتر فاطمه همایی؛ دکتر امیرحسین جعفریان؛ دکتر بهروز دواچی؛ دکتر هلنا عظیمی؛ دکتر ساره حسینی؛ دکتر مریم نخعی؛ علیرضا قدسی؛ بهرام حمیدی؛ دکتر سمیه معین درباری


بررسی فراوانی و عوامل خطر بیماران مبتلا به سرطان آندومتر

دوره 22، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 20-25

10.22038/ijogi.2019.12849

دکتر آناهیتا حمیدی لاین؛ دکتر زهره یوسفی؛ دکتر بهروز دواچی؛ دکتر امیرحسین جعفریان؛ دکتر نگار مروت‌دار؛ دکتر هلنا عظیمی؛ دکتر فرناز هادوی؛ یاسمن نیکوئیان؛ طاهره زواری


گزارش یک مورد حاملگی مول هیداتیفرم در هفته 6 بارداری همراه با پره‌اکلامپسی

دوره 21، شماره 7، مهر 1397، صفحه 97-100

10.22038/ijogi.2018.11802

دکتر لعیا شیرین‌زاده؛ دکتر زهره یوسفی؛ دکتر امیرحسین جعفریان؛ دکتر بهروز دواچی؛ دکتر لیلا موسوی سرشت؛ دکتر نوشین باباپور؛ دکتر انیس درویش