گزارش یک مورد حاملگی مول هیداتیفرم در هفته 6 بارداری همراه با پره‌اکلامپسی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 فلوشیپ انکولوژی ژنیکولوژی، گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استاد گروه زنان و مامایی، فلوشیپ انکولوژی ژنیکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 رزیدنت فلوشیپ انکولوژی ژنیکولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

5 رزیدنت گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: پره‌اکلامپسی، یکی از نشانه‌های نادر حاملگی مولار می­باشد و بیشتر در حاملگی­های با حجم زیادی از بافت­های تروفوبلاست غیرطبیعی همراه است. پره‌اکلامپسی با فشارخون و پروتئینوری همراه است و در موارد کمی در بیماران با حاملگی مولار رخ می­دهد. با توجه به اینکه در اکثر موارد حاملگی مولار در سه ماهه اول بارداری با سونوگرافی تشخیص داده می‌شود، در همه بیماران مبتلا به پره‌اکلامپسی در سه ماهه اول بارداری باید بیماری تروفوبلاست حاملگی مدنظر باشد. در این مطالعه یک مورد حاملگی مولار در هفته 6 بارداری همراه با پره‌اکلامپسی گزارش می‌شود.
معرفی بیمار: بیمار خانم 15 ساله پرایمی گراوید با 6 هفته تأخیر در عادت ماهیانه و افزایش تیتراژ β-HCG با تشخیص حاملگی مولار همراه فشارخون بالا، پروتئینوری و ادم اندام فوقانی به اورژانس زایشگاه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1395 ارجاع گردید که طی بررسی­ها، پره‌اکلامپسی تأیید شد. بعد از کورتاژ، مول هیداتیفرم تشخیص داده شد. تشخیص پره­اکلامپسی در زمینه حاملگی مولار برای وی داده شد. بعد از ساکشن کورتاژ مول و تخلیه، فشارخون بیمار به حد طبیعی رسید و ادم و سایر علائم بیمار نیز به‌تدریج بهبود پیدا کرد.
نتیجه‌گیری: پره­اکلامپسی یکی از علائم نادر در حاملگی مولار می­باشد و با توجه به این‌که در اغلب موارد حاملگی مولار در سه ماهه اول بارداری با سونوگرافی تشخیص داده می­شود، توصیه می­شود در همه بیماران که در اوایل حاملگی دچار علائم پره­اکلامپسی می­شوند، تشخیص مول هیداتیفرم مدنظر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hydatidiform molar pregnancy presenting with preeclampsia in 6th weeks of pregnancy: a case report

نویسندگان [English]

 • Laya Shirinzadeh 1
 • Zohreh Yousefi 2
 • Amir Hossain Jafarian 2
 • Behrouz Davachi 3
 • Leila Mousavi Seresht 4
 • Nooshin Babapour 4
 • Anis Darvish 5
1 Fellowship of Gynecology Oncology, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Fellowship of Gynecology Oncology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Associate professor, Department of Radiology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
4 Resident Fellowship of Gynecology Oncology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
5 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: preeclampsia is one of the rare symptoms of molar pregnancy and is more prevalent in pregnancies with large volumes of abnormal trophoblastic tissue. Preeclampsia is associated with hypertension and proteinuria and rarely occurs in patients with Hydatidiform mole. Since in most cases, molar pregnancy is diagnosed by sonography at first trimester of pregnancy, the possibility of gestational trophoblastic disease should be considered in all patients with preeclampsia in first trimester of pregnancy. The aim of this report is to introduce a case of hydatidiform molar pregnancy with preeclampsia in 6th weeks of pregnancy.
Case report: A 15-year-old primigravid female with 6 weeks of menstrual retardation and diagnosis of molar pregnancy with increase of β-HCG titers, proteinuria and upper extremity edema was referred to emergency of maternity ward of an academic hospital, Mashhad University of Medical Sciences in 2017. Preeclampsia was confirmed. After curettage, hydatidiform mole was diagnosed. Preeclampsia associated with molar pregnancy was diagnosed. After mole curettage, blood pressure reached to normal and edema and other symptoms were gradually improved.
Conclusion: Preeclampsia is one of the rare symptoms in molar pregnancy. Considering that in most cases molar pregnancy is diagnosed with ultrasound in the first trimester of pregnancy, it is recommended that hydatidiform mole should be considered in all patients with preeclampsia in early pregnancy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • First trimester of pregnancy
 • Hydatidiform mole
 • Preeclampsia
 1. Banerjee D, Barsode SD, Basu P. Management of gestational trophoblastic diseases-an update. Rev Recent Clin Trials 2015; 10(4):255-62.
 2. Mamouni N, Boumhaoued S, Erraghay S, Boubou M, Bouchikhi C, Banani A. Clinical and radiological features of gestational trophoblastic tumors. Pan Afr Med J 2017; 28:228.
 3. Albayrak M, Ozdemir I, Demiraran Y, Dikici S. Atypical preeclampsia and eclampsia: report of four cases and review of the literature. Turk Ger Gynecol Assoc 2010; 11(2):115-7.
 4. Snydal S. Major changes in diagnosis and management of preeclampsia. J Midwifery Womens Health 2014; 59(6):596-605.
 5. Kang A, Struben H. Pre-eclampsia screening in first and second trimester. Ther Umsh 2008; 65(11):663-6.
 6. Schena FP, Thomas W, Griffiths M, Nelson-Piercy C, Sinnamon K. Pre-eclampsia before 20-week gestation: diagnosis, investigation and management. Clin Kidney J 2012; 5(6):597-9.
 7. Turner JA. Diagnosis and management of pre-eclampsia: an update. Int J Womens Health 2010; 2:327.
 8. Brittain PC, Bayliss P. Partial hydatidiform molar pregnancy presenting with severe preeclampsia prior to twenty weeks gestation: a case report and review of the literature. Mil Med 1995; 160(1):42-4.
 9. Hazra S, Waugh J, Bosio P. ‘Pure’pre‐eclampsia before 20 weeks of gestation: a unique entity. BJOG 2003; 110(11):1034-5.
 10. Thomas W, Griffiths M, Nelson-Piercy C, Sinnamon K. Pre-eclampsia before 20-week gestation: diagnosis, investigation and management. Nephrol Dialys Transplantat Plus 2012; 5(6):597-9.
 11. Wie JH, Kwon JY, Ko HS, Lee Y, Shin JC, Park IY. Thyroid storm and early-onset proteinuric hypertension caused by a partial molar pregnancy. J Obstet Gynaecol 2016; 36(3):351-2.