گزارش یک مورد حاملگی خارج رحمی بینابینی (کورنه‌آ) با جفت اینکرتا در نیمه دوم بارداری

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.

2 استادیار گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران.

چکیده

مقدمه: حاملگی بینابینی، یک نوع حاملگی خارج رحمی خطرناک و پرچالش است که شناسایی زودهنگام آن با وجود روش‌های تشخیصی متفاوت، بسیار مشکل و گمراه کننده است. این نوع حاملگی خارج رحمی تمایل به خونریزی شدید دارد؛ به‌طوری‌‌که تشخیص نادرست منجر به تهدید زندگی بیمار می‌شود. در این مطالعه یک مورد حاملگی خارج رحمی بینابینی (کورنه‌آ) با جفت اینکرتا در نیمه دوم بارداری معرفی می‌شود.
معرفی بیمار: در این گزارش، خانمی 23 ساله گروید 2 با سابقه سزارین قبلی، 23 هفته بارداری با شکایت درد شکم، تهوع و استفراغ بعد از مقاربت به مرکز آموزشی درمانی ایزدی مراجعه نمود. بیمار با توجه به افت علائم حیاتی، اولیگوری و تندرنس ژنرالیزه و گزارش سونوگرافی مبنی بر وجود خون داخل شکم، به اتاق عمل منتقل شد. در سمت چپ، حاملگی خارج از رحم کورنه که پاره شده بود، همراه با بیرون‌زدگی جفت قابل مشاهده بود. جنین خارج شد، اما جفت در محل کورنه تا سرویکس و تا لیگامان پهن دست‌اندازی کرده بود. با توجه به اینکرتا بودن جفت، هیسترکتومی انجام شد. در نهایت تشخیص و درمان فوری، جان بیمار را نجات داد. بررسی پاتولوژی نفوذ جفت واینکرتا را نشان داد.
نتیجه‌گیری: حاملگی خارج رحمی بینابینی، جزء بیماری­های نادر می‌باشد. با توجه به این که حاملگی بینابینی در محل غنی از عروق واقع شده است، هر نوع پارگی می‌تواند منجر به خونریزی فاجعه‌آمیز و تهدیدکننده حیات شود، بنابراین حاملگی بینابینی نیازمند تشخیص دقیق و درمان فوری است. درمان مداخله‌ای مناسب و به‌موقع موجب جلوگیری از عوارض جدی و کاهش موربیدیته و مورتالیته مادر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A case report of interstitial ectopic pregnancy (Corneal) with placenta Increta in the second half of pregnancy

نویسندگان [English]

 • Zahra Yazdi 1
 • Hoora Amouzegar 1
 • Zohre Khalajinia 2
1 Assistant professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Qom University of Medical Sciences Qom, Iran.
2 Assistant professor, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Interstitial pregnancy is a dangerous and challenging ectopic pregnancy. Despite different diagnostic methods, the early detection of interstitial pregnancy is very difficult and misleading. Interstitial ectopic pregnancy tends to severe bleeding, so that incorrect diagnosis leads to life threatening of patient. The aim of this study was to introduce a case of interstitial ectopic pregnancy (Corneal) with placenta Increta in the second half of pregnancy.
Case Report: A 23-year-old woman G2 with history of previous cesarean section, at 23 weeks of pregnancy with complaints of abdominal pain, nausea and vomiting after sexual intercourse referred to Izadi educational Hospital. Regarding drop in vital signs, oliguria, generalized tenderness and ultrasound reports of abdominal blood, the patient was transferred to the operating room. On the left, interstitial ectopic pregnancy was torn with placenta Increta. The embryo was removed, but the placenta was placed in the cornea to the cervix and to the broad ligament. Hysterectomy was performed due to the placenta Increta. Ultimately, the diagnosis and immediate treatment saved the patient's life. The pathological study showed placenta Increta.
Conclusion: Intrauterine ectopic pregnancy is one of the rare diseases. Since interstitial pregnancy is located in a place full of vessels, any rupture can lead to catastrophic and life threatening bleeding. Interstitial pregnancy requires accurate diagnosis and immediate treatment. Proper and timely intervention therapy can prevent serious complications and reduce maternal mortality and mortality.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corneal pregnancy
 • Ectopic pregnancy
 • Laparotomy
 • Placenta increta
 1. Cunningham FG, Norman F, Kenneth J, Leveno LC, Gilstrap II, Hauth JC, et al. Williams’s obstetrics. 24th ed. New York: McGraw- Hill; 2014.
 2. Hasani M, Keramat A, Khosravi A, Oshrieh Z, Hasani M. Prevalence of ectopic pregnancy in Iran: a systematic review and meta-analysis. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(23):15-23. (Persian).
 3. Singhal A, Garg S, Renjhen P, Chawla D. Misdiagnosed advanced interstitial pregnancy-a case report. Indian J Case Rep 2018; 4(2):139-41.
 4. Kalia SL, Gupta B. Case report of a cornual ectopic pregnancy rupture at 20 weeks. Global J Res Anal 2018; 7:4.
 5. Yassin AS, Taha MS. Interstitial ectopic pregnancy, diagnosis and management: a case report and literature review. Ann Clin Case Rep 2017; 2:1352.
 6. Shetty M, Shivananjaiah C, Swarup A, Sharma N, Sharma N. A rare case report of cornual pregnancy. Obstet Gynecol Int J 2016; 5(6):00179.
 7. Ulku I, Mehmet A, Osmanağaoğlu, Hasan Bozkaya. A ruptured cornual ectopic pregnancy at 18 weeks' gestation: a case report. J Gynecol Obstet 2008; 9:5.
 8. Rathod S, Samal SK. A true cornual pregnancy with placenta percreta resulting in a viable fetus. Int J Appl Basic Med Res 2015; 5(3):203-5.
 9. Poujade O, Ducarme G, Luton D. Cornual heterotopic pregnancy: a case report. J Med Case Rep 2009; 3(1):7233.
 10. Surekha SM, Chamaraja T, Nabakishore Singh N, Bimolchandra Singh N, Neeraja TS. A ruputured left cornual pregnancy: a case report. J Clin Diagn Res 2013; 7(7):1455.
 11. Rathod S, Samal SK, Begum J. Ruptured cornual ectopic pregnancy at 20 weeks gestation: a rare case report. Int J Health Sci Res 2015; 5(7):492-5.
 12. Sant CL, Andersen PE. Misdiagnosed uterine rupture of an advanced cornual pregnancy. Case Rep Radiol 2012; 2012:289103.
 13. Walid MS, Heaton RL. Diagnosis and laparoscopic treatment of cornual ectopic pregnancy. Ger Med Sci 2010; 27:8.
 14. Alagbe OA, Adeniyi TO, Abayomi OA, Onifade EO. Interstitial ectopic pregnancy: a case report. Pan Afr Med J 2017; 28(1):132.
 15. Damario MA, Rock JA. Ectopic pregnancy. In: Rock JA, Jones HW, editors. Te Linde’s operative gynecology. 10th ed. Philadelphia: Lippincott Williams Wilkins; 2008. P. 799-824.
 16. Su MT, Kuo PL, Hsu KF. Delayed uterine rupture after fetal reduction in a case of heterotopic pregnancy. Taiwan J Obstet Gynecol 2005; 44(3):270-2.
 17. Sivalingam VN, Duncan WC, Kirk E, Shephard LA, Horne AW. Diagnosis and management of ectopic pregnancy. J Fam Plan Reprod Health Care 2011; 37(4):231-40.