کلیدواژه‌ها = خودمراقبتی
طراحی و روان‌سنجی پرسشنامه خودمراقبتی جنسی در زنان سنین باروری مبتنی بر مدل والتز

دوره 25، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 43-63

10.22038/ijogi.2023.21797

فرشته یزدانی؛ دکتر معصومه سیمبر؛ دکتر الهام زارع؛ دکتر زینب حمزه گردشی؛ دکتر ملیحه نصیری


کاربرد تئوری اورم در ارتقای رفتارهای خودمراقبتی زنان باردار در معرض خطر زایمان زودرس: یک کارآزمایی بالینی

دوره 20، شماره 2، اردیبهشت 1396، صفحه 68-77

10.22038/ijogi.2017.8717

سیده محبوبه رضائیان؛ زهرا عابدیان؛ رباب لطیف‌نژاد رودسری؛ سید رضا مظلوم؛ سلمه دادگر