کلیدواژه‌ها = وزن جنین
بررسی ارزش تشخیصی دو روش جانسون و دیر در تخمین وزن جنین با استفاده از منحنی راک

دوره 21، شماره 7، مهر 1397، صفحه 43-50

10.22038/ijogi.2018.11796

الهام آزموده؛ سمیه علیرضایی؛ دکتر حبیب‌الله اسماعیلی


مقایسه تخمین وزن جنین با روش بالینی، سونوگرافی و فرمول ترکیبی از سونوگرافی و وزن مادر

دوره 17، شماره 106، تیر 1393، صفحه 1-7

10.22038/ijogi.2014.3135

شهلا یزدانی؛ زینت السادات بوذری؛ ملیحه الله نظری؛ علی بیژنی