کلیدواژه‌ها = وزن جنین
تعداد مقالات: 4
1. بررسی ارزش تشخیصی دو روش جانسون و دیر در تخمین وزن جنین با استفاده از منحنی راک

دوره 21، شماره 7، مهر 1397، صفحه 43-50

الهام آزموده؛ سمیه علیرضایی؛ دکتر حبیب‌الله اسماعیلی


2. جستجوی ارتباط بین سطح مقطع بندناف با وزن جنین در سونوگرافی

دوره 18، شماره 160، شهریور 1394، صفحه 7-13

نرگس افضلی؛ مهسا نوفرستی


3. مقایسه تخمین وزن جنین با روش بالینی، سونوگرافی و فرمول ترکیبی از سونوگرافی و وزن مادر

دوره 17، شماره 106، تیر 1393، صفحه 1-7

شهلا یزدانی؛ زینت السادات بوذری؛ ملیحه الله نظری؛ علی بیژنی


4. ارتباط سطوح مختلف هموگلوبین مادری با وزن نوزاد، وزن جفت و نسبت جفتی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 41-46

اعظم آذرگون؛ گلبرگ دباغی