کلیدواژه‌ها = لیدوکائین
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه تأثیر سه روش مصرف ژل موضعی لیدوکائین در سرویکس، تزریق داخل رحمی لیدوکائین و ترکیب این دو روش بر کاهش درد حین انجام کورتاژ: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور

دوره 25، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 25-34

دکتر مرضیه بیگم خضری؛ دکتر عزت‌السادات حاجی سید جوادی؛ دکتر فریده موحد؛ دکتر آیدا زینعلی؛ دکتر علی امامی؛ سیمین دخت مولاوردیخانی


3. مقایسه تأثیر کرم لیدوکائین و کپسول مفنامیک اسید بر درد پس از اپی زیاتومی

دوره 17، شماره 96، اردیبهشت 1393، صفحه 6-11

معصومه دل آرام؛ نرجس دادخواه