کلیدواژه‌ها = شیمی درمانی
تعداد مقالات: 5
2. گزارش یک مورد متاستاز سرطان اپی‌تلیال تخمدان به سرویکس

دوره 21، شماره 2، اردیبهشت 1397، صفحه 98-102

زهره یوسفی؛ امیرحسین جعفریان؛ لیلا موسوی سرشت؛ نوشین باباپور؛ لعیا شیرین‌زاده؛ آزاده شوروی


3. سرطان سرویکس در بارداری: چالش های تشخیص و درمان

دوره 17، شماره 124، آذر 1393، صفحه 15-21

منیره طوسی؛ محمد محمدیان پناه؛ ساره حسینی؛ زهره یوسفی


4. گزارش یک مورد خونریزی پس از زایمان طبیعی با تشخیص نهایی کوریوکارسینوم

دوره 17، شماره 91، فروردین 1393، صفحه 21-25

زهره یوسفی؛ صدیقه قاسمیان؛ فرزانه رشیدی فکاری؛ محمد بیدار فریمانی


5. گزارش یک مورد کوریوکارسینوم متاستاتیک در بیمار یائسه

دوره 12، شماره 4، دی 1388، صفحه 53-60

زهره یوسفی؛ شهره سعید؛ سید عباس طباطبائی