کلیدواژه‌ها = درد لگنی
گزارش یک مورد تظاهر نادر توده لگنی

دوره 18، شماره 143، اردیبهشت 1394، صفحه 17-21

10.22038/ijogi.2015.4337

نفیسه ثقفی؛ لیلا پورعلی؛ فائزه جعفریان


تأثیر دوز بالای ویتامین D خوراکی در کاهش درد لگنی در قاعدگی دردناک اولیه

دوره 16، شماره 88، اسفند 1392، صفحه 14-20

10.22038/ijogi.2014.2512

مریم زنگنه؛ فیروزه ویسی؛ انیس‌الدوله نانکلی؛ منصور رضایی؛ مینا عطائی


بررسی تأثیر ویتامینE خوراکی در کاهش درد لگنی در قاعدگی دردناک اولیه

دوره 14، شماره 8، اسفند 1390، صفحه 9-15

10.22038/ijogi.2012.5998

مریم کاشانیان؛ مازیار مرادی لاکه؛ افسانه قاسمی؛ شهلا نوری