کلیدواژه‌ها = پستان
اثر تحریک پستان بر طول مراحل زایمانی: یک مرور سیستماتیک و متاآنالیز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1402

10.22038/ijogi.2024.73919.5805

مزگان میرغفوروند؛ مهسا مقالیان؛ رباب حسن زاده


بررسی یک مورد فیلودیس تومور بزرگ به‌دنبال مصرف رازیانه: گزارش یک مورد نادر

دوره 24، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 101-106

10.22038/ijogi.2021.18311

نوید کلانی؛ الهام رفیعی؛ دکتر مرضیه حق‌بین


بررسی یافته‌های سونوگرافی در زنان با پستان متراکم در غربالگری ماموگرافیک در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد در سال 1394

دوره 21، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 15-21

10.22038/ijogi.2018.10578

علی فیضی؛ لیدا جراحی؛ علی علمداران؛ علیرضا بحری نجفی؛ بیتا عباسی


بررسی خصوصیات بالینی سرطان پستان در زنان بالای 70 سال

دوره 19، شماره 38، بهمن 1395، صفحه 1-6

10.22038/ijogi.2017.8274

سودابه شهیدثالث؛ مهدی سیلانیان طوسی؛ منا جودی؛ نسیم شاهسون غربی؛ سعیده احمدی سیماب؛ مهری شاه‌آبادی


ارزیابی نگرش و مهارت پزشکان عمومی زن شهر مشهد در برخورد بالینی و معاینه فیزیکی توده پستان

دوره 16، شماره 87، اسفند 1392، صفحه 1-8

10.22038/ijogi.2014.2431

محمدتقی رجبی مشهدی؛ آسیه سادات فتاحی؛ ساعده مختارشاهی